Tijdelijke verkeersmaatregel tijdens de Drielandenloop 29 maart 2015

Type bekendmaking
verkeersbesluit
Status
verleend
Locatie (gemeente)
 • Losser
Publicatiedatum
11-03-2015
Einddatum
06-05-2015
Kaart behorende bij: Tijdelijke verkeersmaatregel tijdens de Drielandenloop 29 maart 2015 Tijdelijke verkeersmaatregelen worden getroffen waardoor door plaatsing van verkeersborden C1 (zijnde gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren en vee), volgens bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990), in beide richtingen gesloten te verklaren voor alle verkeer tijdens: 

Beschrijving

 • de Drielandenloop op zondag 29 maart 2015

- De volgende wegen op zondag 29 maart 2015 van 12:00 uur tot 16:30 uur:

 • Raadhuisstraat, tussen De Brink en St. Maartenstraat;
 • Teylersstraat;
 • Brinkstraat, tussen Langenkamp en Bernard Leurinkstraat;
 • Kosterstraat;
 • Kostersgaarden;
 • Schuurkerkstraat;
 • Kloosterstraat;
 • Scholtinkstraat, tussen Braakstraat en Bernard Leurinkstraat;
 • Kopshofweg;

- De volgende wegen op zondag 29 maart 2015 van 13:00 uur tot 13:30 uur:

 • Bernard Leurinkstraat, tussen Brinkstraat en Sportlaan;
 • Sportlaan, tussen Bernard Leurinkstraat en Lijsterbesstraat;
 • Gildehauserweg;
 • Roggenkamppad;
 • Denekamperdijk, tussen Sportlaan en Graafschapspad;
 • Graafschapspad;

- De volgende wegen op zondag 29 maart 2015 van 13:10 uur tot 13:45 uur:

 • Bernard Leurinkstraat, tussen Brinkstraat en Sportlaan;
 • Hasseltpad;
 • Paasdijk;
 • Kopshofweg;
 • Bleekweg;

- De volgende wegen worden op zondag 29 maart 2015 met behulp van verkeersregelaars verkeersluw gemaakt:

 • Ravenhorsterweg;
 • Grensweg;
 • Beerninksweg;
 • Drielandweg;
 • Hanjanweg;
 • Ruhenbergerweg;
 • Fleuerweg;
 • Welpeloweg, tussen Invalsweg en Ruhenbergerweg;
 • Invalsweg, tussen Welpeloweg en Beerinksweg;
 • Schoklandpad;
 • Schoklandweg;
 • Welppad.

Procedure

Tegen het besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.