Intrekken omgevingsvergunning Dorpergaarden 53 in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7582HV 53
Publicatiedatum
11-03-2015
Einddatum
06-05-2015
Kaart behorende bij: Intrekken omgevingsvergunning Dorpergaarden 53 in Losser Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij op grond van de artikelen 2.33 en 3.15 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:

Beschrijving

  • Een omgevingsvergunning in te trekken voor het vergroten van een praktijkruimte op het perceel Dorpergaarden 53, 7582 HV Losser. Datum bekendmaking 4 maart 2015.

Procedure

Tegen een vergunning kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van verzending van de vergunning of het besluit bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.