Verleende vergunning Apv voor het houden van Carnaval in Losser

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
11-02-2015
Einddatum
08-04-2015
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv voor het houden van Carnaval in Losser Op grond van artikel 2:24 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Losser zijn de volgende vergunningen verleend: 

Beschrijving

  • Het houden van Carnaval in Losser op onderstaande dagen en tijden:
    • zaterdag 14 februari 2015 van 12.00 uur tot 01.00 uur;
    • zondag 15 februari 2015 van 18.00 uur tot 01.00 uur;
    • maandag 16 februari 2015 van 18.00 uur tot 01.00 uur (muziek tot 24.00 uur);
    • dinsdag 17 februari 2015 van 09.00 uur tot 24.00 uur.

Datum bekendmaking 2 februari 2015.

Procedure

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.