Verleende vergunning Apv voor het houden van Carnaval in De Lutte

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
11-02-2015
Einddatum
08-04-2015
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv voor het houden van Carnaval in De Lutte Op grond van artikel 2:24 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Losser zijn de volgende vergunningen verleend: 

Beschrijving

  • Het houden van Carnaval in De Lutte op onderstaande dagen en tijden:
    • vrijdag 13 februari 2015 van 21.00 uur tot 01.30 uur;
    • zaterdag 14 februari 2015 van 20.30 uur tot 01.30 uur;
    • maandag 16 februari 2015 van 13.00 uur tot 21.30 uur.

Datum bekendmaking 26 januari 2015.

Procedure

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.