Aanvraag omgevingsvergunning Singravenweg 9, 7588 RN Beuningen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7588RN 9
Publicatiedatum
17-03-2021
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Singravenweg 9, 7588 RN Beuningen

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Bouwen van een kapschuur op het perceel Singravenweg 9, 7588 RN Beuningen.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.