Aanvraag omgevingsvergunning Sportlaan 37, 7581 BX Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581BX 37
Publicatiedatum
17-02-2021
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Sportlaan 37, 7581 BX Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Afwijken van het bestemmingsplan voor het verruimen van het aantal vierkante meters aan bijgebouwen op het perceel Sportlaan 37, 7581 BX Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.