Aanvraag omgevingsvergunning Kruisseltlaan 8, 7587 NM de Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587NM 8
Publicatiedatum
17-02-2021
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Kruisseltlaan 8, 7587 NM de Lutte

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Kappen van 2 wilgen op het perceel Kruisseltlaan 8, 7587 NM de Lutte.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.