Besluit omgevingsvergunning Langenkamp 45 tot en met 75, 7581 JE Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581JE 45
Publicatiedatum
01-04-2021
Einddatum
13-05-2021
Kaart behorende bij: Besluit omgevingsvergunning Langenkamp 45 tot en met 75, 7581 JE Losser

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:


 

Beschrijving

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van 16 appartementen op percelen met de toekomstige adressen Langenkamp 45 tot en met 75, 7581 JE Losser.
Datum bekendmaking 1 april 2021.

 

Procedure

Tegen een besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders,  Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.