Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Aanvraag om omgevingsvergunning Hoofdstraat 184, 7586 BW Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7586BW 184
Publicatiedatum
11-03-2020
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Hoofdstraat 184, 7586 BW Overdinkel

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Kappen van een boom op het perceel Hoofdstraat 184, 7586 BW Overdinkel.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.