Aanvraag omgevingsvergunning een perceel kadastraal bekend gemeente Losser, sectie H, nr. 9788 nabij Honingloweg 18 in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Losser H 9788
Publicatiedatum
10-02-2021

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Kappen van een boom op een perceel kadastraal bekend gemeente Losser, sectie H, nr. 9788 nabij Honingloweg 18 in Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.