Aanvraag omgevingsvergunning Wiggersweg 3, 7582 RG Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7582RG 3
Publicatiedatum
10-02-2021
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Wiggersweg 3, 7582 RG Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Vervangen en verhogen van een achterbouw van een woning op het perceel Wiggersweg 3, 7582 RG Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.