Aanvraag omgevingsvergunning Kerkhofweg 160, 7586 AN Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7586AN 160
Publicatiedatum
10-02-2021
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Kerkhofweg 160, 7586 AN Overdinkel

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:

 

Beschrijving

Afwijken van het bestemmingsplan in verband met het realiseren van een nieuwe aanbouw aan de woning op het perceel Kerkhofweg 160, 7586 AN Overdinkel.

 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.