Aanvraag omgevingsvergunning Hornvenweg 1, 7588 RP Beuningen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7588RP 1
Publicatiedatum
10-02-2021
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Hornvenweg 1, 7588 RP Beuningen

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Intrekken van een omgevingsvergunning beperkte milieutoets voor het houden van 153 vleesvarkens voor de inrichting aan de Horvenweg 1, 7588 RP Beuningen.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.