Tijdelijke opvang asielzoekers Dinkeloord

Het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) wil in hotel Dinkeloord bij Beuningen een tijdelijke noodopvang realiseren

Het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) wil in hotel Dinkeloord bij Beuningen een tijdelijke noodopvang realiseren. In die opvang komen maximaal 94 asielzoekers. Het COA heeft hiervoor een vergunning aangevraagd bij de gemeente Losser. De tijdelijke noodopvang is nodig vanwege het tekort aan opvangplekken en overvolle asielzoekerscentra. Op deze pagina leest u meer hierover en plaatsen we steeds actuele informatie.

Wanneer en hoe lang

Op dit moment beoordeelt de gemeente de vergunningsaanvraag van het COA. Op 16 april 2024 geeft de gemeenteraad een bindend advies of de vergunning wordt verleend. Als de gemeenteraad positief besluit, kan de opvang snel beginnen.

De tijdelijke noodopvang is voor een half jaar. Dit kan daarna nog met een half jaar worden verlengd. In totaal duurt de noodopvang dus maximaal een jaar. Zolang er asielzoekers worden opgevangen, zijn er geen andere hotelgasten in hotel Dinkeloord.

Verantwoordelijkheid

Het COA verzorgt de opvang in het hotel en begeleidt de asielzoekers. Medewerkers van COA geven onder andere uitleg over de Nederlandse samenleving. Ook geven ze samen met vrijwilligers taallessen. Kinderen in de opvang volgen ook taalonderwijs. Er is 24 uur per dag beveiliging aanwezig op het terrein.

Achtergrond asielzoekers

De groep asielzoekers zal bestaan uit gezinnen en mensen die alleen reizen, uit verschillende landen. Deze mensen zijn geregistreerd en gaan nu de asielprocedure in. Daaruit moet blijken of ze in Nederland mogen blijven.

Antwoorden op vragen over de opvang

Lees de antwoorden op de vragen over de opvang.

Buurtoverleg

Regelmatig overleggen we met de buurt over de gang van zaken rond de tijdelijke opvang. Verslagen en documenten die we tijdens deze overleggen delen, plaatsen we hieronder.

Nieuws over de opvang

Contact

Bij vragen of suggesties:

Foto

Foto op homepage van familie in woonunit op AZC: Inge van Mill