Verhuizing doorgeven

Verhuist u binnen de gemeente Losser of vanuit een andere gemeente naar de gemeente Losser, geef dan online uw verhuizing door.

Verhuizing online doorgeven

Wat moet u weten

Geef de verhuizing door binnen 5 dagen nadat u verhuisd bent. Doorgeven kan al vanaf 4 weken voor uw verhuizing. Als u uw nieuwe adres later dan 5 dagen na uw verhuizing doorgeeft, dan telt de dag van doorgeven. Dit kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld uw toeslagen, studiefinanciering of uitkering.

Een verhuizing doorgeven mag door:

  • Iedereen die 16 jaar of ouder is
  • Ouders, voogden en verzorgers voor inwonende minderjarigen van 16 jaar of ouder
  • Curatoren voor personen die onder curatele staan
  • Echtgenoten of geregistreerde partners als ze op hetzelfde adres wonen
  • Een gemachtigde meerderjarige

In ’t Lossers Hoes doorgeven

U kunt ook een afspraak maken om uw verhuizing door te geven. Dan komt u langs in ’t Lossers Hoes. Bel 053 - 537 74 44 om een afspraak te maken.

Meenemen

  • Geldig identiteitsbewijs.
  • Kopie huur- of koopcontract.
  • Als u bij iemand gaat inwonen: schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner en een kopie van zijn of haar geldige identiteitsbewijs. Gebruik hiervoor het toestemmingsformulier inschrijving op adres. Deze toestemming is ook nodig als u bij uw ouders gaat wonen of gaat samenwonen.

Kosten

Het doorgeven van een verhuizing is gratis. Let op: u kunt een boete krijgen als u uw verhuizing niet doorgeeft.

Verhuizen naar een andere gemeente

Als u naar een andere gemeente verhuist, geef uw verhuizing dan bij die gemeente door. Uw nieuwe woongemeente schrijft u automatisch uit in Losser.

Briefadres

Als u geen vast woonadres in Nederland heeft, dan kunt u zich soms tijdelijk inschrijven op een adres van iemand die u kent. Bijvoorbeeld een familielid, vriend of kennis. Dit heet een briefadres.

Verhuizen naar of vanuit het buitenland

Wie krijgt bericht van uw verhuizing

We geven uw verhuizing door aan belangrijke instanties, zoals de Belastingdienst, uw zorgverzekeraar en DUO. Dan lopen zaken als uw uitkering, toeslagen of vergunningen gewoon door. Het is daarom belangrijk dat u uw nieuwe adres binnen 5 dagen doorgeeft.