Vergunning kledinginzameling

In Losser is er jaarlijks een inzameling van kleding en textiel. Organisaties met een erkenning van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) mogen kleding en textiel ophalen. Ze krijgen om de beurt een vergunning om dit te doen.

Aanvragen

Een vergunningaanvraag voor kledinginzameling moet uiterlijk op 1 april het jaar ervoor binnen zijn. Bijvoorbeeld: wilt u kleding inzamelen in 2025, dan moet u dit uiterlijk 1 april 2024 aanvragen.

Stuur uw aanvraag naar Burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser. Uit de aanvraag moet blijken dat uw organisatie is erkend door het CBF.

Kosten

€ 117,20

Meer informatie

Centraal Bureau Fondsenwerving