Standplaatsvergunning

Voor een standplaats heeft u mogelijk een vergunning nodig. Een standplaats is een plek waar u mag staan met een verkoopkraam.

Aanvragen

Aanvraagformulier standplaatsvergunning

Stuur het ingevulde en ondertekende formulier samen met de bijlagen op naar:

Of breng het langs in ’t Lossers Hoes, Raadhuisplein 1 in Losser.

Wat moet u weten

Of u een standplaatsvergunning krijgt, hangt af van:

  • Aard, omvang en doel van de activiteit
  • Mogelijke overlast voor omwonenden, voetgangers en verkeer
  • Omgevingsplan, straatbeeld en bijzondere omstandigheden

De aanvraag voor de vergunning moet u minimaal 8 weken voor de activiteit indienen.

Kosten

€ 341,40