Reclame plaatsen

Als u reclame wilt plaatsen, heeft u mogelijk een omgevingsvergunning nodig. Met reclame bedoelen we:

  • Letters op gevel
  • Lichtbak
  • Reclamezuil
  • Reclamebord
  • Spandoekframe met reclamedoek
  • Vlag of vlaggenmast

Wat moet u weten

  • Controleer via het Omgevingsloket of u een vergunning moet aanvragen voor het plaatsen van reclame. 
  • Als u een vergunning nodig heeft, kunt u uw aanvraag meteen indienen via het Omgevingsloket. Via dit landelijke loket komt uw aanvraag bij de gemeente Losser terecht.
  • U hoort binnen 8 weken of u de omgevingsvergunning krijgt of niet. Mogelijk dient u de aanvraag in samen met een activiteit waarvoor een uitgebreide procedure van 26 weken geldt. In dat geval is ook voor de reclame de termijn van 26 weken van toepassing.

Kosten

De kosten van de aanvraag van een omgevingsvergunning vindt u in de legesverordening.

Meer informatie