Ontheffing verkeersregels en verkeerstekens

Soms kunt u zich niet houden aan enkele verkeersregels of verkeerstekens. Omdat u anders uw werkzaamheden of activiteiten niet goed kunt uitvoeren. Hiervoor moet u van de gemeente toestemming krijgen. Dit noemen we een ontheffing reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV).

Aanvragen

Aanvraagformulier ontheffing RVV

Stuur het ingevulde en ondertekende formulier op naar:

Wat moet u weten

Een ontheffing moet u minimaal 8 weken van tevoren aanvragen. U kunt een ontheffing aanvragen voor bijvoorbeeld:

  • Tegen de richting van een eenrichtingsweg inrijden
  • Stilstaan in een straat waar dit eigenlijk verboden is
  • Parkeren in een straat waar een parkeerverbod geldt
  • Met een voertuig rijden op een fietspad
  • Vervoeren van personen achter een gemotoriseerd voertuig (bijvoorbeeld een huifkar achter een trekker)

U krijgt alleen een ontheffing als:

  • U kunt aantonen dat dit nodig is voor het goed uitvoeren van werkzaamheden of activiteiten
  • U duidelijk de locatie(s) aangeeft waarop de ontheffing van toepassing moet zijn
  • De verkeersveiligheid niet in gevaar is

Kosten

€47,80