Alcoholvergunning

Horecabedrijven en slijterijen moeten een alcoholvergunning hebben. Dit geldt ook voor verenigingen, stichtingen en andere organisaties die alcohol schenken. Bijvoorbeeld:

  • Bedrijfskantines
  • Buurthuizen
  • Musea
  • Rouwcentra of crematoria
  • Sportkantines
  • Zorginstellingen

Aanvragen

Vul deze formulieren in:

Stuur de ingevulde en ondertekende formulieren naar: Gemeente Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser.

Wat moet u weten

U vraagt een alcoholvergunning aan als:

  • U een zaak wilt starten of overnemen
  • De in de vergunning vermelde personen of leidinggevenden veranderen
  • De inrichting bouwtechnisch wijzigt

Voordat de gemeente een vergunning verleent, controleren we of u aan de eisen van de Alcoholwet voldoet. Het gaan dan over uw inrichting en de personen die u in de aanvraag vermeldt.

Het kan zijn dat u een bestaand bedrijf op zo’n manier verandert dat het niet langer klopt met de geldende vergunning. Dan bent u verplicht dit binnen 1 maand aan de gemeente te melden.

Kosten

€ 664,60

Meer informatie

Tijdelijk alcohol schenken