Demonstratie organiseren

Er is geen toestemming nodig om een demonstratie te houden. Wel moet u dit vooraf schriftelijk melden

Iedereen heeft het recht om te demonstreren voor of tegen een onderwerp. Er is geen toestemming nodig om een demonstratie te houden. Wel moet u dit vooraf schriftelijk melden. Meld een demonstratie op een openbare plek minimaal 2 werkdagen van tevoren bij de gemeente. Dat is verplicht omdat de gemeente moet weten of er maatregelen nodig zijn, zoals:

 • Maatregelen om de gezondheid te beschermen
 • Maatregelen om te zorgen dat er geen wanorde ontstaat
 • Verkeersmaatregelen

Demonstratie aanvragen

Meld een demonstratie minimaal 48 uur van tevoren bij de gemeente. Houd daarbij rekening met het weekend en feestdagen. Bijvoorbeeld: een demonstratie op maandag moet u uiterlijk de vrijdag ervoor om 12.00 uur melden. Een demonstratie op zondag moet u uiterlijk de donderdag ervoor om 12.00 uur melden. Melden kan door een bericht te sturen naar: Gemeente Losser, t.a.v. de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.

Wat moet u weten

Regels die gelden bij demonstraties: 

 • De politie treedt meteen op bij strafbare feiten. En als er direct gevaar is voor personen of goederen.
 • De politie treedt op bij blokkades van doorgaande routes en belangrijke knooppunten of kruisingen. En bij blokkades van in- en uitgangen van gebouwen. En als anderen door karakter, omvang en tijdsduur van de demonstratie te grote schade oplopen.
 • Deelnemers moeten zich houden aan bevelen van de politie in belang van openbare orde en veiligheid.
 • Het is niet toegestaan voorwerpen te verbranden voor, tijdens of na de demonstratie.
 • Spandoeken mogen geen dikke stokken hebben.
 • De organisatie zorgt ervoor dat de deelnemers geen alcohol drinken.
 • Wapens (waaronder stokken) zijn verboden.
 • De organisatie maakt de locatie van de demonstratie na afloop schoon.

Extra regels

De burgemeester kan extra regels bepalen voor de demonstratie, zoals:

 • Gebruik van geluidsapparatuur 
 • Locatie of route
 • Tijdstip

De burgemeester mag een demonstratie niet zomaar verbieden of beperken. Maatregelen mogen nooit te maken hebben met het onderwerp of de inhoud van de demonstratie.