Collectevergunning

Voor een openbare collecte moet u een vergunning aanvragen. U mag alleen collecteren voor een goed doel.

Aanvragen

Aanvraagformulier collectevergunning

Stuur het ingevulde en ondertekende formulier samen met de bijlagen op naar:

Of breng het langs in ’t Lossers Hoes, Raadhuisplein 1 in Losser.

Doe dit minimaal 2 weken voor de collecte.

Wat moet u weten

Een collecte is:

  • Geld of goederen inzamelen voor een goed doel
  • Donateurs werven
  • Activiteiten aanbieden, waarbij het opgehaalde geld naar een goed doel gaat
  • Verkoop van goederen voor een goed doel

Voorwaarden

  • Alleen als vereniging, stichting of organisatie mag u een vergunning aanvragen.
  • U moet duidelijk aangeven voor welk goed doel u collecteert.
  • Wij hebben het recht om extra afspraken met u te maken over de collecte. Gaat u daarmee niet akkoord, dan kunnen wij de vergunning weigeren.

Kosten

De vergunning is gratis.

Meer informatie

Wilt u weten in welke periode u kunt collecteren, bekijk dan het Collecterooster Losser van het Centraal Bureau Fondsenwerving.