Omgevingsvergunning slopen

Als u een gebouw of bouwwerk wilt slopen, heeft u mogelijk een omgevingsvergunning nodig. In veel gevallen is een sloopmelding voldoende.

Controle en aanvraag

  • Controleer via het Omgevingsloket of u een vergunning moet aanvragen voor uw werkzaamheden.
  • U kunt uw vergunningaanvraag of melding meteen indienen via het Omgevingsloket. Via dit landelijke loket komt uw aanvraag of melding bij de gemeente Losser terecht.

Sloopmelding

U doet een sloopmelding:

  • Als er asbest wordt verwijderd, gesloopt of gedemonteerd tijdens werkzaamheden
  • De hoeveelheid bouw- en sloopafval 10 m3 of meer is

Let op: voor het verwijderen van asbest geldt geen ondergrens in m3.

Sloopvergunning

U vraagt een vergunning aan voor:

  • Beschermd monument
  • Gebouw of bouwwerk in beschermd dorpsgezicht
  • Gebouw of bouwwerk waarvoor een vergunningplicht is vastgelegd, bijvoorbeeld in een bestemmingsplan
  • Gebouw of bouwwerk waarvoor een vergunningplicht is opgenomen in een provinciale of gemeentelijke verordening