Inrit of uitrit aanleggen

U kunt een inrit of uitrit aan (laten) leggen of veranderen. Een in- of uitrit is een directe verbinding van uw terrein met de openbare weg. Er zijn regels waaraan u zich moet houden.

Voorwaarden

Het is verboden een inrit of uitrit te maken of te veranderen als:

  • Verkeer op de weg in gevaar wordt gebracht
  • Aanleg ten koste gaat van een openbare parkeerplaats, zonder dat dit nodig is
  • Aanleg ten koste gaat van openbaar groen, zonder dat dit nodig is
  • Er al een inrit of uitrit is voor hetzelfde terrein, en aanleg ten koste gaat van een openbare parkeerplaats of openbaar groen
  • Aanleg in strijd is met het bestemmingsplan

Meer informatie