Brandveilig gebruik gebouwen

Als er meer dan 50 mensen in uw gebouw zijn of als u kamers verhuurt, moet u een melding brandveilig gebruik doen. Bij situaties met een hoger risico moet u een omgevingsvergunning aanvragen.

Controle en aanvraag

Controleer via het Omgevingsloket of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen. Kies voor Bouwwerk brandveilig gebruiken. Doe na de controle een melding of vraag de vergunning aan.

Wat moet u weten

  • Om een bouwwerk brandveilig te kunnen gebruiken, moet u aan enkele eisen voldoen. Die eisen dragen bij aan het voorkomen, beperken en bestrijden. Van brand, brandgevaar en ongevallen bij brand.
  • Een melding brandveilig gebruik is verplicht voor gebouwen waar meer dan 50 personen tegelijk aanwezig kunnen zijn. Het is ook verplicht bij kamerverhuur.
  • Voor risicovolle vormen van gebruik is een vergunning nodig. Zoals een hotel en verhuur van een vakantiewoning voor meer dan 5 personen. Of een ziekenhuis, gevangenis, basisschool, kinderdagverblijf, dagverblijf voor gehandicapte mensen en nachtverblijf voor verzorging.
  • De procedure duurt 26 weken. De vergunning gaat in 6 weken nadat u hierover bericht hebt gehad van ons.
  • Ook voor tijdelijke bouwwerken bij evenementen heeft u een vergunning nodig. De aanvraag hiervan is onderdeel van de evenementenvergunning.