Boom kappen

Als u een boom wilt kappen, moet u dit in sommige gevallen melden bij de gemeente of een vergunning aanvragen. Met bomen bedoelen we ook houtopstanden, zoals:

 • Houtwallen
 • Houtsingels
 • Hakhout
 • Bos

U moet een vergunning aanvragen bij het kappen van houtopstanden met een stamomtrek van 1 meter of meer. Gemeten met schors op 1.30 meter hoogte boven de grond.

Controle en aanvraag

 • Controleer via het Omgevingsloket of u een vergunning moet aanvragen voor uw werkzaamheden.
 • Als u een vergunning nodig heeft, kunt u uw aanvraag meteen indienen via het Omgevingsloket. Via dit landelijke loket komt uw aanvraag bij de gemeente Losser terecht.
 • We toetsen uw aanvraag ook aan de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), de beleidscriteria voor kappen en de Flora- en faunawet. Een verleende vergunning betekent dus niet automatisch toestemming om te kappen.

Wat moet u weten

 • Als onderdeel van de vergunning krijgt u mogelijk een verplichting om nieuwe bomen te planten.
 • Het kappen vindt bij voorkeur plaats tussen 1 oktober en 1 maart. Dan is er zo min mogelijk schade voor flora en fauna.
 • Na uw aanvraag zijn er 2 mogelijkheden: de procedure duurt 8 weken of 26 weken. Op basis van de activiteiten die u wilt uitvoeren bepalen we de procedure. De vergunning gaat in 6 weken nadat u hierover bericht hebt gehad van ons.
 • Als er sprake is van gevaar of een probleem met de veiligheid, krijgt u een vergunning voor noodkap. Daarvan kunt u meteen gebruik maken.

Kosten

De kosten van de aanvraag van een omgevingsvergunning vindt u in de legesverordening.