Bingo, loterij of kansspel organiseren

Als u met uw vereniging een loterij of kansspel organiseert, moet u een vergunning aanvragen. Bij een bingo of rad van avontuur hoeft u alleen een melding te doen.

Melding doen

Een bingo of rad van fortuin waarbij prijzen te winnen zijn, meldt u minstens 2 weken van tevoren.

Stuur de ingevulde en ondertekende formulieren naar:

Of breng ze langs in ’t Lossers Hoes, Raadhuisplein 1 in Losser.

Maximaal 2 weken na afloop moet u een financieel verslag van een klein kansspel aanleveren bij de gemeente.

Voorwaarden

 • De opbrengst is voor een goed doel.
 • De vereniging bestaat tenminste 3 jaar.
 • De vereniging heeft volgens de statuten een duidelijk omschreven doel, dat niets te maken heeft met een kansspel.
 • Niemand van de vereniging heeft persoonlijk voordeel van de opbrengsten.
 • De waarde van de te winnen prijzen is niet hoger dan € 400 per serie. De waarde van het totaal aan prijzen is niet hoger dan € 1550 per bijeenkomst.

Vergunning aanvragen

Als u met uw vereniging een loterij organiseert waarbij prijzen te winnen zijn, dan moet u minstens 6 weken van tevoren een vergunning aanvragen.

Vergunning kansspel

Stuur het ingevulde en ondertekende formulier naar:

Of breng het langs in ’t Lossers Hoes, Raadhuisplein 1 in Losser.

Van de verloting moet u een afzonderlijke en overzichtelijke administratie voeren. Maximaal 2 weken na afloop moet u een financieel verslag van een loterij aanleveren bij de gemeente. Met toelichting en trekkingslijsten.

Voorwaarden

 • De totale netto-opbrengst is voor een goed doel. U mag alleen noodzakelijke onkosten maken.
 • De vereniging bestaat tenminste 3 jaar.
 • De vereniging heeft volgens de statuten een duidelijk omschreven doel, dat niets te maken heeft met een kansspel.
 • Niemand van de vereniging heeft persoonlijk voordeel van de opbrengsten.
 • Kinderen tot 16 jaar mogen op of aan de openbare weg geen loten verkopen.
 • Prijzen, loterijbelasting en overige onkosten mogen samen niet meer zijn dan 50 procent van de waarde van de verkochte loten.
 • De prijzen mogen niet bestaan uit geld, waardepapieren of alcohol. De totale waarde van de prijzen is niet meer dan € 4500. Is dit hoger, dan moet u een vergunning aanvragen bij de Kansspelautoriteit. Bij de trekking is een notaris aanwezig. Ook moet iedereen die dat wil bij de trekking aanwezig kunnen zijn.