Handtekening legaliseren

Moet u bewijzen dat uw handtekening van u is, dan kunt u uw handtekening laten legaliseren. U zet dan uw handtekening op een document bij de gemeente. De gemeente bevestigt dat dit dezelfde handtekening is als die op uw identiteitsbewijs. Maak een afspraak voor het legaliseren van uw handtekening.

Afspraak maken legalisatie handtekening

Wat moet u weten

Legaliseren van een handtekening kan nodig zijn als:

  • Een organisatie of bedrijf hierom vraagt. Bijvoorbeeld de overheid of een ambassade.
  • U een document moet opsturen waarvan u het origineel niet uit handen wilt geven.
  • U iemand uit het buitenland op bezoek krijgt. En die persoon een garantstelling of logiesverstrekking nodig heeft voor een visumaanvraag. Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap, dan geeft ook uw partner toestemming. U komt dan samen naar de afspraak en zet allebei een handtekening.

Let op: de verklaring legaliseert alleen de handtekening. Niet de inhoud van het document dat u tekent.

Meenemen

  • Geldig identiteitsbewijs
  • Document waar de legalisatie op moet komen te staan
  • Pinpas, de kosten betaalt u bij de aanvraag

Kosten

Per document: € 19