Subsidies recreatie, sport en cultuur

Voor recreatie, sport en cultuur zijn er verschillende soorten subsidies

Voor recreatie, sport en cultuur zijn er verschillende soorten subsidies:

 • Incidentele subsidie
 • Structurele subsidie
 • Budgetsubsidie
 • Dorpsbudgetten
 • Actieprogramma recreatie en toerisme

Incidentele subsidie

Een incidentele subsidie is bedoeld om mee te betalen aan de kosten van eenmalige activiteiten. Bijvoorbeeld een extra activiteit vanwege een jubileum, een nieuw evenement of een kampioenschapstoernooi.

Organisaties kunnen tweemaal per jaar een aanvraag doen, voor 1 april en voor 1 oktober. Voor beide data wordt 45% van het beschikbare budget gereserveerd. 10% van het budget is voor spoedgevallen. In 2024 is het budget € 35.000.

De gemeente draagt een deel van de kosten. Een aanvraag wordt niet toegekend als de organisatie de kosten met eigen geld of sponsoren kan dekken. Activiteiten die al gestart zijn, krijgen geen subsidie.

Voor 2024 zijn de volgende speerpunten vastgesteld:

 • Leefbaarheid/vrijwilligers
 • Gezondheid
 • Sport
 • Recreatie en toerisme
 • Kunst en cultuur
 • Armoedebestrijding
 • Sociaal Domein
 • Natuur en Milieu

Korte toelichting speerpunten incidentele subsidie 2024

Contact

Marco Klein Poelhuis, e-mail: m.kleinpoelhuis@losser.nl

Structurele subsidie

Een structurele subsidie is bedoeld om mee te betalen aan de kosten van vaste activiteiten. Organisaties die zich hebben laten registeren kunnen eenmaal per jaar een aanvraag doen, voor 1 mei. Aanvragen voor 2025 moeten dus voor 1 mei 2024 ingediend zijn.

Contact

Karin Suthof-Wilbrink, e-mail: k.suthof@losser.nl

Budgetsubsidie

Een budgetsubsidie is bedoeld voor organisaties met personeel, voor vaste activiteiten voor een periode van maximaal 4 jaar.

Dorpsbudgetten

De dorpskernen hebben een eigen dorpsbudget. Heeft u als inwoner of organisatie een activiteit of idee, neem dan contact op met uw dorpsraad. Kijk op de pagina van uw dorp voor de contactgegevens van uw dorpsraad. De dorpsbudgetten zijn in 2024:

 • Losser: € 8.000
 • Overdinkel: € 4.000
 • De Lutte: € 4.000
 • Beuningen: € 2.000
 • Glane: € 2.000

Actieprogramma recreatie en toerisme

We willen dat er meer toeristen naar Losser komen. En dat toeristen hier langer verblijven en terugkomen. Daarom is het actieprogramma recreatie en toerisme gemaakt. Er is een subsidiebudget voor projecten in 4 categorieën:

 • Recreatief en cultureel aanbod
 • Natuur
 • Kernen, wegen en routes
 • Communicatie en promotie

Vraag subsidie voor een idee of activiteit aan met het aanvraagformulier projectplan actieprogramma recreatie en toerisme. Stuur het ingevulde formulier naar gemeente@losser.nl. Neem voor meer informatie contact op met Monique Hamers, e-mail: m.hamers@losser.nl.

Hulp bij invullen formulieren

Wilt u hulp bij het invullen van de formulieren, kom dan langs bij het Formulieren Informatie Team (FIT). De vrijwilligers van FIT staan klaar om u te helpen. Kom op dinsdag langs in ’t Lossers Hoes van 13.30 tot 14.30 uur. Of op woensdag in ’t Trefhuus in Overdinkel van 10.00 tot 11.00 uur.

Meer informatie

Algemene subsidieverordening gemeente Losser