Subsidie voor isolatie eigen woningen

Als u uw eigen woning wilt isoleren, kunt u hiervoor subsidie krijgen van de gemeente

Als u uw eigen woning wilt isoleren, kunt u hiervoor subsidie krijgen van de gemeente. Er zijn 2 subsidies:

 • Subsidie voor isolatie van eigen woningen
 • Subsidie voor isolatie van slecht geïsoleerde woningen in het lagere prijssegment

Inkoopactie met Winst uit je woning

Alle woningeigenaren in de gemeente Losser kunnen meedoen aan een inkoopactie van:

 • Isolatiemaatregelen
 • Zonnepanelen
 • Hybride warmtepompen
 • Andere energiebesparende maatregelen

Door samen in te kopen, zijn de kosten lager. De inkoopactie loopt via Winst uit je woning. Iedere woningeigenaar heeft in januari een informatiebrief gehad. De actie loopt tot 31 maart 2023.

Subsidie voor isolatie van eigen woningen

U kunt een aanvraag indienen tot 15 oktober 2024. Deze subsidie is van toepassing op isolatiemaatregelen, zoals:

 • Spouwmuurisolatie
 • Vloerisolatie
 • Dakisolatie

De isolatie moet worden uitgevoerd door een erkend isolatiebedrijf. Wie ná 1 oktober 2022 een isolatiemaatregel heeft laten uitvoeren, kan deze subsidie ook met terugwerkende kracht aanvragen.

Aanvragen

Aanvraagformulier subsidie voor isolatie van eigen woningen

Stuur het ingevulde en ondertekende formulier naar: Gemeente Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser.

Of lever het formulier in bij de receptie van ’t Lossers Hoes. 

Stuur de offerte van het bedrijf dat de werkzaamheden uitvoert mee. Dan wordt het subsidiebedrag gereserveerd.

Als de werkzaamheden klaar zijn, wordt de subsidie definitief vastgesteld en krijgt u de subsidie uitbetaald. U moet dan opnieuw een formulier opsturen.

Formulier vaststelling subsidie voor isolatie van eigen woningen

Stuur het ingevulde en ondertekende formulier naar Gemeente Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser.

Of lever het formulier in bij de receptie van ’t Lossers Hoes. 

Stuur de volgende bijlagen mee:

 • Kopie factuur
 • Kopie betalingsbewijs (zoals bankafschrift) 
 • Foto’s van de uitgevoerde werkzaamheden

Voorwaarden

 • U bent eigenaar van de woning waar de werkzaamheden plaatvinden. Deze woning is uw hoofdverblijf, of wordt dit na de werkzaamheden.
 • Subsidie kan alleen aangevraagd worden voor het hoofdgebouw en niet voor bijgebouwen.
 • De werkzaamheden zijn of worden uitgevoerd vanaf 1 oktober 2022.
 • Een erkend bedrijf voert de werkzaamheden uit.
 • 1 isolatiemaatregel is voldoende om subsidie te verkrijgen.
 • U moet voldoen aan de criteria uit de Subsidieverordening voor isolatie van eigen woningen
 • De vaststelling van de subsidie moet voor 1 december 2024 zijn aangevraagd. Dit betekent dat de werkzaamheden zijn uitgevoerd en door u zijn betaald.
 • U krijgt maximaal € 750 subsidie per woning.

Subsidie voor isolatie van slecht geïsoleerde woningen in het lagere prijssegment

Voor slecht geïsoleerde koopwoningen met een WOZ-waarde tot € 185.000 is er een aparte subsidie. Woningeigenaren kunnen 1 isolatiemaatregel volledig vergoed krijgen, tot een maximum van € 2.000. Het gaat om spouwmuurisolatie of vloerisolatie. Deze subsidie loopt via de gezamenlijke inkoopactie die de gemeente Losser begin 2023 organiseert. 

Wat moet u weten

De subsidie loopt gelijktijdig met een algemene inkoopactie, die wordt uitgevoerd door onze partner Winst uit je Woning. Als u in aanmerking komt voor deze regeling, heeft u in januari een brief van de gemeente gehad. Hierin staat hoe u zich hiervoor kunt aanmelden. Aanmelden kan tot 31 maart 2023. U hoeft de kosten van de isolatie niet voor te schieten.

Voorwaarden

 • U bent eigenaar van de woning waar de werkzaamheden plaatvinden. Deze woning is uw hoofdverblijf, of wordt dit na de werkzaamheden.
 • Uw woning is gebouwd in de periode tussen 1930 en 1978.
 • Uw woning is geen onderdeel van een flat of appartementengebouw.
 • De WOZ-waarde van uw woning is € 185.000 of lager (prijspeil 1 januari 2021).
 • Als de kosten hoger zijn dan € 2000, betaalt u een eigen bijdrage.
 • Als u zich aanmeldt, dan krijgt u eerst een energieadviseur op bezoek. Tijdens het adviesgesprek onderzoeken we welke isolatiemaatregel de meeste energiebesparing oplevert. U krijgt een persoonlijk energiebespaarplan. U kunt aangeven of u gebruikmaakt van de regeling. De uitvoering van de isolatie regelt Winst uit je woning.

Contact

Voor vragen over de subsidies kunt u contact opnemen met de gemeente:

Voor vragen over de inkoopactie kunt u contact opnemen met Winst uit je woning: 

Meer informatie