Milieuregels

Als ondernemer moet u voldoen aan milieuregels bij het uitvoeren van sommige werkzaamheden. U moet soms een melding doen of een vergunning aanvragen.

Wat moet u weten

Ga zelf na of voor uw werkzaamheden milieuregels gelden. Controleer of u een melding moet doen of een vergunning moet aanvragen in het Omgevingsloket. Als u een vergunning nodig heeft of een melding moet doen, regelt u dit via het Omgevingsloket.

Meer informatie

Informatiepunt Leefomgeving