Tijdelijke noodopvang asielzoekers in hotel Dinkeloord

Het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) wil in hotel Dinkeloord bij Beuningen een tijdelijke noodopvang realiseren voor maximaal 94 asielzoekers.

Het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) wil in hotel Dinkeloord bij Beuningen een tijdelijke noodopvang realiseren voor maximaal 94 asielzoekers. Het COA heeft hiervoor een vergunningsaanvraag ingediend bij de gemeente Losser. De tijdelijke noodopvang is nodig vanwege het tekort aan opvangplekken en overvolle asielzoekerscentra.

De asielopvang in Nederland staat enorm onder druk. De Rijksoverheid heeft gemeenten gevraagd opvang voor asielzoekers te bieden vanwege het gebrek aan reguliere opvangplekken. Daarnaast is sinds 1 februari de Spreidingswet van kracht die voorziet in een evenwichtige verdeling van asielzoekers over Nederland. In hotel Dinkeloord vangen we tijdelijk mensen op. Ondertussen zoekt de gemeente naar permanente locaties voor asielopvang.

Opvang in Dinkeloord

Het COA heeft een vergunningsaanvraag ingediend om maximaal 94 mensen op te vangen in hotel Dinkeloord. De gemeente toetst of de aanvraag aan de eisen voldoet. Op 16 april neemt de gemeenteraad het besluit of de vergunning kan worden verleend. Als de gemeenteraad positief besluit, kan de opvang daarna snel van start.

De opvang duurt in ieder geval zes maanden. Aan het eind van deze periode wordt besloten of de opvang wordt verlengd met nog eens een half jaar. Hierbij wordt onder andere gekeken of de noodopvang dan nog nodig is. In totaal duurt de noodopvang dus maximaal een jaar. Zo lang er asielzoekers worden opgevangen, zijn er geen andere hotelgasten in hotel Dinkeloord.

Het COA organiseert de opvang en zorgt voor onderdak, maaltijden en voor de mensen die hier worden opgevangen. Met behulp van vrijwilligers wordt de komende tijd een programma opgezet met taallessen en andere activiteiten.

Omwonendenoverleg

Omwonenden zijn dinsdag geïnformeerd over de opvang. Ze krijgen een brief en worden uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. Het COA gaat een omwonendenoverleg opzetten om de buurt te kunnen betrekken bij de gang van zaken in de opvang. Wethouder Lahdo: “We willen in hotel Dinkeloord een plek bieden aan mensen die vluchten voor oorlog en geweld. Elke gemeente heeft hier een taak in, Losser ook. We hebben eerder gezien dat vluchtelingen hier warm zijn ontvangen. Ik heb er vertrouwen in dat we ook deze groep een veilige en prettige plek in onze gemeente kunnen bieden.”