Openbare verlichting

Meld problemen met straatverlichting

Is er een probleem met straatverlichting, doe dan een melding.

Probleem straatverlichting melden

Geef bij uw online melding altijd het nummer van de lichtmast door. Dit staat op de sticker die net boven ooghoogte op de lichtmast is geplakt. Bellen met 053 - 537 74 44 kan ook, op maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 17.00 uur.

Onderhoud

De gemeente Losser is eigenaar van en verantwoordelijk voor de verlichting:

  • Langs de openbare weg
  • Op pleinen
  • In woonwijken
  • Langs fietspaden

De verlichting langs provinciale autowegen buiten de bebouwde kom is eigendom van de provincie Overijssel. De provincie is daar verantwoordelijk voor het beheer. De gemeente Losser zorgt wel voor de verlichting van fietspaden langs provinciale wegen.

Een aannemer doet in opdracht van de gemeente 8 keer per jaar onderhoud aan de openbare verlichting.

LED-lampen

Geleidelijk vervangt de gemeente alle oude verlichting door LED-lampen. LED-lampen verbruiken minder energie en verlichten gerichter. De nieuwe LED-verlichting heeft een dimprogramma, omdat de lampen niet altijd op volle sterkte hoeven te branden. Op bepaalde plekken is er zogenoemde slimme verlichting. Deze verlichting meet of er verkeer langskomt. Als er verkeer langskomt, dan gaat de verlichting sterker branden.

Meer informatie

Beleidsplan openbare verlichting