Ongedierte zoals ratten, muizen en wespen

Bij overlast van ongedierte in of rond uw huis bent u zelf verantwoordelijk voor bestrijding of wegnemen van de overlast

Heeft u last van ongedierte in of rondom uw huis, dan bent u altijd zelf verantwoordelijk voor de bestrijding of het wegnemen van de overlast. Het gaat om ongedierte zoals wespen, vlooien, ratten, muizen, kakkerlakken, faraomieren en wandluizen.

Wespen

Een wespennest bestrijdt u met wespenpoeder of een spuitbus. Breng het poeder bij de ingang van het nest aan. De wespen nemen het gif zelf mee naar het nest, ook als dit verder in de spouwmuur zit. Binnen 24 uur zijn de wespen niet meer actief. Zo niet, dan moet u de behandeling herhalen.

Ratten en muizen

Zorg er samen met uw buren voor dat er geen overlast is van ratten en muizen. Twente Milieu heeft tips hiervoor: Voorkom ratten.

Muskusratten

Ziet u een muskusrat, doe dan een melding bij Waterschap Vechtstromen.

Dierenplaag

Als er een dierenplaag is of dreigt, neem dan contact op met een particulier bedrijf dat gespecialiseerd is in ongediertebestrijding.