Honden uitlaten

U mag uw hond op veel plekken uitlaten. Maar u moet zich wel aan de regels houden

U mag uw hond op veel plekken uitlaten. Maar u moet zich wel aan de regels houden.

De regels

  • Uw hond moet aangelijnd zijn binnen de bebouwde kom en in natuurgebieden. Natuurgebieden worden aangegeven met borden.
  • U bent binnen de bebouwde kom verplicht om de poep van uw hond op te ruimen.
  • U mag uw hond niet op kinderspeelplekken en trapvelden uitlaten.

Buiten de bebouwde kom hoeft de hond meestal niet aan de lijn. Dat moet wel in (natuur)gebieden waar dit met borden aangegeven staat. Honden moeten ook buiten de bebouwde kom altijd een halsband om hebben.

Hulphonden

Voor hulphonden gelden uitzonderingen:

  • Een hulphond hoeft niet aangelijnd te zijn
  • De eigenaar van een hulphond is niet verplicht om poep op te ruimen

U moet wel aan kunnen tonen dat uw hond een officiële hulphond is.

Hondenpoepbakken

In de dorpen van de gemeente Losser staan hondenpoepbakken. Er is er altijd eentje in de buurt.

Hondenlosloopgebied

In natuurgebied Lutterzand is een hondenlosloopgebied. Hier geldt geen aanlijnplicht. Uw hond moet wel gehoorzamen als u de hond roept of fluit. U bent er verplicht de poep van uw hond op te ruimen en in de hondenpoepbakken te gooien. Het losloopgebied is ongeveer 1 hectare groot.

Kaart van losloopgebied Lutterzand in De Lutte