Gemeente aansprakelijk stellen

Als u door toedoen of nalaten van de gemeente schade lijdt, kunt u de gemeente aansprakelijk stellen

Als u door toedoen of nalaten van de gemeente schade lijdt, kunt u de gemeente aansprakelijk stellen. Schade wordt alleen vergoed als u kunt aantonen dat de gemeente niet of onjuist heeft gehandeld. En dat de opgelopen schade hiervan een direct gevolg is.

Schade claimen

U kunt bijvoorbeeld schade hebben opgelopen:

 • Door een gat in de weg of losliggende stoeptegels
 • Bij uitvoering van werkzaamheden aan de openbare weg of openbaar groen

Mogelijk bent u verzekerd voor de schade of heeft u een rechtsbijstandverzekering. Meld de schade dan aan uw verzekeraar. De verzekeraar stelt dan de gemeente aansprakelijk. Bent u niet verzekerd, stel dan zelf de gemeente aansprakelijk.

Gemeente aansprakelijk stellen (online formulier)

Meesturen

U moet aantonen dat de gemeente aansprakelijk is voor uw schade. We proberen uw aanvraag zo snel en zo goed mogelijk te beoordelen. Stuur daarom bewijsstukken mee:

 • Foto’s van het voorwerp of de situatie die de schade heeft veroorzaakt
 • Foto’s van de locatie waar de schade is ontstaan
 • Foto’s van de schade
 • Herstelofferte of rekening van de reparatie
 • Ondertekende getuigenverklaring(en), als u die heeft
 • Volledig ingevuld Europees schadeformulier, als de schade veroorzaakt is door een voertuig van de gemeente
 • Rapport van een schade-expert, als u dat heeft
 • Proces-verbaal van de politie, als u dat heeft

Afhandeling

We onderzoeken iedere schadeclaim uitgebreid. De beslissing of we een schadeclaim toe- of afwijzen hangt af van:

 • Wettelijke regels
 • Uitkomst van onderzoek op de plek waar de schade is ontstaan
 • Jurisprudentie (uitslag van eerdere rechtszaken)
 • Onderzoek schadeclaim

We kunnen een schadeclaim:

 • Volledig toekennen
 • Gedeeltelijk toekennen
 • Afwijzen

U krijgt hierover een brief met uitleg.