Bezwaar maken tegen besluit

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente, dan kunt u bezwaar maken. U moet dat binnen 6 weken doen. Als u uw bezwaar later naar ons stuurt, dan wordt uw bezwaar niet-ontvankelijk verklaard. Dat betekent dat wij uw bezwaar niet meer inhoudelijk behandelen.

Bezwaar maken

Stuur uw bezwaar naar Gemeente Losser t.a.v. Commissie bezwaarschriften, Postbus 90, 7580 AB Losser.

Dit moet in het bezwaar staan

In uw bezwaar moet tenminste deze informatie staan:

  • Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mail
  • Datum waarop u het bezwaarschrift schrijft
  • Tegen welk besluit u bezwaar maakt
  • Waarom u daartegen bezwaar maakt
  • Uw handtekening

Bij voorkeur stuurt u ook een kopie mee van het besluit waartegen u bezwaar maakt.

Wat moet u weten

  • De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie kan u uitnodigen om uw bezwaar toe te lichten. Bij dat gesprek is een medewerker van de gemeente aanwezig om het besluit uit te leggen.
  • De gemeente ontvangt van de bezwaarschriftencommissie een advies. De gemeente neemt daarna een besluit over uw bezwaar. U krijgt een brief met het besluit over uw bezwaar. Dit gebeurt meestal binnen 12 weken na het indienen.
  • Bezwaar maken is gratis. Uw eigen kosten, zoals kopieën, verzendkosten en vervoerskosten, betaalt u zelf.

Uitvoering van een besluit tegenhouden

Als de gemeente een besluit heeft genomen, dan mag de gemeente dit besluit ook direct uitvoeren. Als u bezwaar maakt, dan kan de gemeente nog steeds doorgaan met de uitvoering. Wilt u dat tegenhouden, vraag dan een voorlopige voorziening aan bij de rechter. Dit kan op 2 manieren:

  • Online via Rechtspraak.nl
  • Per post: Rechtbank Overijssel, t.a.v. Afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle

Meer informatie

Voorlopige voorziening bestuursrecht (Rechtspraak.nl)

Beroep

Het kan zijn dat u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar. U kunt dan tegen dit besluit in beroep gaan bij de bestuursrechter. Meestal moet dit binnen 6 weken. 

Meer informatie

Beroepsprocedure bestuursrecht (Rechtspraak.nl)

Als de gemeente niet op tijd reageert

Het kan zijn dat de gemeente niet op tijd reageert op uw bezwaar of beroep. Hiervoor kunt u dan een vergoeding krijgen.

Meer informatie

Beslissing aanvraag/bezwaar te laat (Rijksoverheid.nl)

Bezwaar maken tegen de gemeentelijke belastingen

U kunt bezwaar maken tegen gemeentelijke belastingen bij GBTwente.