Leerlingenvervoer

Uw kind kan niet zelfstandig naar school reizen omdat het een beperking, ziekte of gedragsprobleem heeft. En omdat de school ver weg is. U kunt dan leerlingenvervoer aanvragen

Uw kind kan niet zelfstandig naar school reizen omdat het een beperking, ziekte of gedragsprobleem heeft. En omdat de school ver weg is. U kunt dan leerlingenvervoer aanvragen. Dan krijgt de leerling vervoer of een (gedeeltelijke) vergoeding van de kosten.

Leerlingenvervoer online aanvragen

Lukt online aanvragen niet, gebruik dan 1 van de formulieren hieronder.

Schooljaar 2024/2025:

Schooljaar 2023/2024:

Stuur het ingevulde formulier naar:

Wat moet u weten

 • Elk schooljaar moet u een aanvraag indienen.
 • De gemeente kijkt of leerlingenvervoer nodig is. We moedigen het aan dat kinderen zoveel mogelijk zelfstandig reizen naar school. Of dat ze leren om zelfstandig te reizen.
 • We gaan uit van de school die van toepassing is voor uw kind die het dichtst bij is. Kiest u een school die verder weg is, dan komt uw kind niet in aanmerking voor leerlingenvervoer. We rekenen met de kortste afstand per fiets, met de ANWB-routeplanner.
 • Binnen 8 weken krijgt u van ons een brief of e-mail. Hierin staat of u leerlingenvervoer krijgt.
 • Geef het op tijd door aan de gemeente als er iets verandert in de situatie van uw kind. Bijvoorbeeld een verhuizing. Stuur een e-mail naar leerlingenvervoer@losser.nl.

Voorwaarden

U kunt een vergoeding voor leerlingenvervoer krijgen als uw kind leerling is in het:

 • Basisonderwijs (BO), als de afstand tussen de school en uw adres meer dan 6 kilometer is
 • Speciaal basisonderwijs (SBO), als de afstand tussen de school en uw adres meer dan 3 kilometer is
 • Speciaal onderwijs (SO), als de afstand tussen de school en uw adres meer dan 3 kilometer is

Sommige leerlingen kunnen niet zelfstandig naar school reizen door een blijvende beperking. Lichamelijk, verstandelijk, zintuigelijk of psychisch. Ook dan kunt u een vergoeding krijgen. De afstand is hier niet belangrijk.

Regeling Zelfstandig reizen

Misschien komt u niet in aanmerking voor Leerlingenvervoer, maar wel voor de regeling Zelfstandig reizen. Dit is een andere vergoeding. U kunt deze krijgen:

 • Als de leerling wél zelfstandig naar het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) kan reizen
 • Als u een inkomen heeft van maximaal 120 procent van de bijstandsnorm

Wilt u de vergoeding Zelfstandig reizen aanvragen of heeft u vragen, stuur dan een e-mail naar leerlingenvervoer@losser.nl.

Eigen bijdrage

De gemeente kan u vragen om mee te betalen aan het leerlingenvervoer. Dit kan als uw kind naar een school voor basisonderwijs of speciaal basisonderwijs gaat. Dit noemen we een eigen bijdrage. Of u een eigen bijdrage moet betalen, hangt af van uw inkomen. De gemeente kan een eigen bijdrage vragen als uw inkomen in 2022 meer dan € 29700 was. De eigen bijdrage voor het schooljaar 2024-2025 is € 362,36.

Soorten leerlingenvervoer

Als wij uw aanvraag goedkeuren, kijken we welke vorm van vervoer geschikt is voor uw kind.

Vergoeding voor fietsen

U kunt een vergoeding krijgen voor fietsen naar school.

 • Voor kinderen die kunnen fietsen: € 0,11 per kilometer
 • Als (tijdelijke) begeleiding hierbij nodig is: nog eens € 0,11 per kilometer

Abonnement voor openbaar vervoer

 • Voor kinderen die kunnen reizen met het openbaar vervoer: een OV-abonnement voor de afstand woonadres-school
 • Als (tijdelijke) begeleiding hierbij nodig is: een OV-abonnement voor de begeleider

Schoolbus voor speciaal basisonderwijs (SBO)

Voor kinderen die naar het SBO gaan, tot en met groep 7, zijn er schoolbussen. De schoolbus haalt het kind op bij een opstappunt. Dit ligt maximaal 1,5 kilometer van het woonadres. Het kind moet zelf naar het opstappunt komen. In de schoolbus is een begeleider aanwezig.

Wij moedigen het aan dat leerlingen van groep 8 het openbaar vervoer of de fiets gebruiken. Zo zijn ze beter voorbereid op de overgang naar het voortgezet onderwijs.

Taxi of busje (aangepast vervoer)

Soms gaat een kind in een taxi(busje) naar school, meestal samen met andere kinderen. U kunt dit aangepaste vervoer aanvragen:

 • Als er geen openbaar vervoer mogelijk is
 • Als uw kind geen gebruik kan maken van openbaar vervoer door een beperking
 • Als de reistijd met openbaar vervoer langer dan 90 minuten duurt en met een taxi minder dan 45 minuten

Eigen vervoer

Misschien wilt u uw kind zelf met de fiets of de auto naar school brengen. Als u in aanmerking komt voor aangepast of openbaar vervoer krijgt u een vergoeding.

Hulp bij invullen formulieren

Wilt u hulp bij het invullen van de formulieren, kom dan langs bij het Formulieren Informatie Team (FIT). De vrijwilligers van FIT staan klaar om u te helpen. Kom op dinsdag langs in ’t Lossers Hoes van 13.30 tot 14.30 uur. Of op woensdag in ’t Trefhuus in Overdinkel van 10.00 tot 11.00 uur.

Contact

Meer informatie

Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Losser