Jeugd

 • Jeugd en gezondheid

  De gemeente Losser biedt kinderen en gezinnen die dat nodig hebben hulp en ondersteuning

 • Leerlingenvervoer

  Uw kind kan niet zelfstandig naar school reizen omdat het een beperking, ziekte of gedragsprobleem heeft. En omdat de school ver weg is. U kunt dan leerlingenvervoer aanvragen

 • Kinderopvang

  Voor de opvangkosten van inwonende kinderen kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen

 • Leerplicht

  Een kind mag vanaf 4 jaar naar school. Vanaf 5 jaar moet een kind naar school

 • Basisonderwijs

  Overzicht van de 12 basisscholen in de gemeente Losser

 • Voortgezet onderwijs

  Het Twents Carmel College locatie Losser is de school voor voortgezet onderwijs in de gemeente Losser

 • Huiselijk geweld en kindermishandeling

  Meld huiselijk geweld of kindermishandeling