Jeugd

 • Jeugd en gezondheid

  De gemeente Losser biedt kinderen en gezinnen die dat nodig hebben hulp en ondersteuning

 • Basisonderwijs

  Overzicht van de 12 basisscholen in de gemeente Losser

 • Voortgezet onderwijs

  Het Twents Carmel College locatie Losser is de school voor voortgezet onderwijs in de gemeente Losser

 • Kinderopvang

  Voor de opvangkosten van inwonende kinderen kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen

 • Leerplicht

  Een kind mag vanaf 4 jaar naar school. Vanaf 5 jaar moet een kind naar school

 • Leerlingenvervoer

  Leerlingenvervoer in Losser verzorgt passend vervoer voor kinderen met een beperking of afstand tot school, om gelijke onderwijskansen te waarborgen.

 • Huiselijk geweld en kindermishandeling

  Meld huiselijk geweld of kindermishandeling