Huwelijk of partnerschapsregistratie

Als u wilt u trouwen of een geregistreerd partnerschap wilt aangaan, dan moet u dat vooraf bij de gemeente waar het huwelijk of partnerschap plaatsvindt melden. De voltrekking kan dan vanaf 2 weken tot uiterlijk 1 jaar daarna plaatsvinden.

Voorwaarden

Melding van het voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap

De melding van het voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap doet u in de gemeente waar de voltrekking plaats vindt. Als u aan alle voorwaarden voldoen om een huwelijk/geregistreerd partnerschap aan te gaan zal de ambtenaar van de burgerlijke stand u een melding van voorgenomen huwelijk/partnerschap toesturen.

Getuigen

Bij uw huwelijk/partnerschap heeft u in totaal minimaal 2 en maximaal 4 getuigen nodig. Deze moeten 18 jaar of ouder zijn. Van alle getuigen is een kopie van een geldig  paspoort of identiteitskaart nodig.

Buitenland

Bent u in het buitenland geboren, getrouwd, gescheiden of heeft u in het buitenland gewoond? Of bent u niet in het bezit van de Nederlandse nationaliteit?  Dan moet u hiervan, als u dat nog niet gedaan heeft bewijsstukken overleggen. Het kost soms veel tijd om deze documenten op te vragen. Sommige documenten moeten ook gelegaliseerd worden. Meer informatie over deze documenten of legalisatie  (Rijksoverheid.nl) krijgt u nadat u digitaal een aanvraag voor  uw huwelijk of partnerschap hebt ingediend.

Verschillen trouwen en geregistreerd partnerschap

Er zijn wettelijk gezien weinig verschillen tussen trouwen of een geregistreerd partnerschap. Dit zijn de belangrijkste verschillen:

 • U hoeft elkaar niet het jawoord te geven bij een geregistreerd partnerschap;

 • Het beëindigen van het huwelijk kan alleen via de rechter. Bij een geregistreerd partnerschap kan dit via een notaris of advocaat, behalve als u minderjarige kinderen heeft of u het niet met elkaar eens bent. Dan moet u net zoals bij een huwelijk naar de rechter.

 • Een geregistreerd partnerschap kunt u omzetten naar een huwelijk. Een huwelijk kunt u niet omzetten naar een geregistreerd partnerschap.

 • In andere landen wordt het geregistreerd partnerschap niet altijd erkend of gelden er andere regels. Houd hier rekening mee als u plannen heeft om naar een ander land te verhuizen.

Beperkte gemeenschap van goederen

Vanaf 1 januari 2018 geldt een nieuwe wet als u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aan gaat. U trouwt of u gaat uw geregistreerd partnerschap aan in beperkte gemeenschap van goederen. Voor u betekent dit dat al uw persoonlijke bezittingen en schulden voor de verbintenis van u alleen blijven. De bezittingen en schulden die u krijgt na uw verbintenis zijn van u samen. Dit geldt niet voor schenkingen of erfenissen die u krijgt na uw verbintenis. Ook die zijn van u persoonlijk.

Wilt u meer informatie over het trouwen of geregistreerd partnerschap in beperkte gemeenschap van goederen? U kunt dan contact opnemen met een notaris.

Kosten

Betaling kosten

Alle kosten van het huwelijk of geregistreerd partnerschap moeten bij de indiening van de melding worden voldaan. U kunt pinnen of contant betalen.

Overzicht kosten

Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 16.30 uur op het gemeentehuis: € 460,-.

 • Zaterdag van 09.00 tot 13.30 uur op het gemeentehuis: € 778,-.
 • Aanvullende kosten voor een voltrekking op een eigen locatie tijdens bovenvermelde uren: € 150,-.
 • Zondag tussen 9.30 en 13.30 uur, uitsluitend op locatie: € 951,-.
 • Overige uren, uitsluitend op locatie: € 951,-.

Kosten persoonlijke wensen

 • Trouwboekje: € 30,-.
 • Eenmalige benoeming “eigen” buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand: € 254,-.

Kosten omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk

 • Gemeentehuis op maandagmiddag zonder ceremonie: € 51,45.

Gratis huwelijk/geregistreerd partnerschap

U kunt ervoor kiezen gratis te trouwen. Dat kan op maandag om 15.45 uur en 16.00 uur in het Gemeentehuis. De voltrekking is sober en duurt maximaal een kwartier. Er mogen hierbij 6 personen (inclusief bruidspaar) aanwezig zijn.
U kunt zelf geen keuze maken voor een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. Als u een trouwboekje wilt betaalt u hiervoor.
Om in aanmerking te komen voor een gratis voltrekking moet  1 van de partners in de gemeente Losser wonen.

Bijzonderheden

Ondertrouw

Vanaf 1 september 2015 is de ondertrouw vervallen. Dit is vervangen door de melding van voorgenomen huwelijk/partnerschapsregistratie.

Naamgebruik

Na uw huwelijk of geregistreerd partnerschap verandert uw achternaam niet. Wel kunt u de achternaam van uw partner gebruiken. Dit geldt voor beide partners. U dient hiervoor een schriftelijk verzoek in.

Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand

U kunt kiezen door welke buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand u uw huwelijk wilt laten voltrekken. Maakt u tot 5 weken voor de voltrekking geen keuze dan krijgt u een ambtenaar toegewezen. Hij/zij komt uiterlijk twee weken voor de voltrekking bij u langs om uw persoonlijke wensen te bespreken.

'Eigen' ambtenaar van de burgerlijke stand

Het is mogelijk uw huwelijk te laten voltrekken door een “eigen” ambtenaar van de burgerlijke stand. Hierbij kunt u denken aan een vriend, vriendin of familielid. Deze persoon zal dan voor een dag worden benoemd tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Losser.
Voorwaarde is dat deze persoon al in een andere gemeente benoemd en beëdigd is als (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand. Hieraan zijn kosten verbonden.

U kunt een verzoek voor een “eigen “ambtenaar indienen door gebruik te maken van het formulier aanvraag benoeming Babs Losser .

Trouwlocaties

In ’t Lossers Hoes op de eerste etage is een multifunctionele ruimte die voor uw huwelijk of geregistreerd partnerschap is ingericht als trouwlocatie. Wilt u weten hoe de openbare ruimte er uitziet? Komt u dan gerust binnen om deze te bekijken. Een foto volgt binnenkort.

De gemeente Losser heeft de hele gemeente aangewezen als “huis der gemeente”. Dit betekent dat u overal in de gemeente Losser kunt trouwen. Om uw huwelijk of geregistreerd partnerschap op een andere locatie dan het gemeentehuis te laten voltrekken hebben wij van u en de beheerder van de locatie een schriftelijke bevestiging nodig.

Online regelen

Ik wil mijn huwelijk of geregistreerd partnerschap regelen.

Bij het online regelen heeft u een aantal keuzemogelijkheden. Kijk vooraf op de pagina's Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand en de pagina Trouwlocaties.