Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Huwelijk of partnerschapsregistratie

Er gelden landelijke maatregelen door het coronavirus. Deze maatregelen gelden ook voor uw verbintenis. Dit kan betekenen dat de bijeenkomst anders gaat dan u eigenlijk graag wilt. Houd hier rekening mee als u een huwelijk of partnerschap aanvraagt. In 't Lossers hoes kunnen maximaal 14 personen inclusief het (bruids-)paar aanwezig zijn.

Wilt u trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan? Dan regelt u dat vooraf bij de gemeente waar het huwelijk of partnerschap plaatsvindt. Als u aan alle voorwaarden voldoet vindt de voltrekking vanaf 2 weken tot uiterlijk 1 jaar daarna plaats.

Online regelen

Ik wil mijn huwelijk of geregistreerd partnerschap regelen.

Bij het online regelen heeft u een aantal keuzemogelijkheden. Kijk vooraf op de pagina Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand en de pagina Trouwlocaties.

Melding van het voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap

De melding van het voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap (voorheen: ondertrouw) doet u in de gemeente waar de voltrekking plaats vindt. Dit kan 1 jaar van te voren en moet uiterlijk twee weken voor de voltrekking. Als de melding later is dan 2 weken binnen is kan de voltrekking niet doorgaan. Als u aan alle voorwaarden voldoet om een huwelijk/geregistreerd partnerschap aan te gaan kan de voltrekking vanaf 2 weken tot 1 jaar na de melding plaatsvinden.

Getuigen

Bij uw huwelijk/partnerschap heeft u minimaal 2 en maximaal 4 getuigen nodig. Uw getuigen moeten 18 jaar of ouder zijn. Van alle getuigen is een kopie van een geldig paspoort of identiteitskaart nodig.

Buitenland

Bent u in het buitenland geboren, getrouwd, gescheiden of heeft u in het buitenland gewoond? Hiervan moet u bewijsstukken inleveren als dit nog niet eerder is gedaan. Het kost soms veel tijd om deze documenten op te vragen. Sommige documenten moeten ook gelegaliseerd worden. Meer informatie over deze documenten of legalisatie (Rijksoverheid.nl) krijgt u nadat u digitaal een aanvraag voor  uw huwelijk of partnerschap hebt ingediend.

Verschillen trouwen en geregistreerd partnerschap

Er zijn wettelijk gezien weinig verschillen tussen trouwen of een geregistreerd partnerschap. Dit zijn de belangrijkste verschillen:

 • U hoeft elkaar niet het jawoord te geven bij een geregistreerd partnerschap;

 • Het beëindigen van het huwelijk kan alleen via de rechter. Bij een geregistreerd partnerschap kan dit via een notaris of advocaat, behalve als u minderjarige kinderen heeft of u het niet met elkaar eens bent. Dan moet u net zoals bij een huwelijk naar de rechter.

 • Een geregistreerd partnerschap kunt u omzetten naar een huwelijk. Een huwelijk kunt u niet omzetten naar een geregistreerd partnerschap.

 • In andere landen wordt het geregistreerd partnerschap niet altijd erkend of gelden er andere regels. Houd hier rekening mee als u plannen heeft om naar een ander land te verhuizen.

Beperkte gemeenschap van goederen

Vanaf 1 januari 2018 geldt een nieuwe wet als u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aan gaat. U trouwt of u gaat uw geregistreerd partnerschap aan in beperkte gemeenschap van goederen. Voor u betekent dit dat al uw persoonlijke bezittingen en schulden voor de verbintenis van u alleen blijven. De bezittingen en schulden die u krijgt na uw verbintenis zijn van u samen. Dit geldt niet voor schenkingen of erfenissen die u krijgt na uw verbintenis. Ook die zijn van u persoonlijk.

Wilt u meer informatie over het trouwen of geregistreerd partnerschap in beperkte gemeenschap van goederen? U kunt dan contact opnemen met een notaris.

Betaling kosten

Alle kosten van het huwelijk of geregistreerd partnerschap betaalt u bij de aanvraag. Kosten voor het gebruik van een buitenlocatie betaalt u zelf bij de locatie. 

Overzicht kosten

Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 16.30 uur op het gemeentehuis: € 460,-.

 • Zaterdag van 09.00 tot 13.30 uur op het 't Lossers hoes: € 778,-.
 • Aanvullende kosten voor een voltrekking op een eigen locatie tijdens bovenvermelde uren: € 150,-.
 • Zondag tussen 9.30 en 13.30 uur, uitsluitend op locatie: € 951,-.
 • Overige uren, uitsluitend op locatie: € 951,-.

Kosten persoonlijke wensen

 • Trouwboekje: € 30,-.
 • Eenmalige benoeming “eigen” buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand: € 254,-.

Kosten omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk

 • In 't Lossers hoes op maandagmiddag zonder ceremonie: € 51,45.
 • Met een ceremonie in 't Lossers hoes of op een buitenlocatie: Dezelfde kosten als een huwelijksvoltrekking. 

Gratis huwelijk/geregistreerd partnerschap

U kunt gratis trouwen. Dat kan op maandag om 15.45 uur en 16.00 uur in ’t Lossers hoes. De voltrekking is kort en duurt een kwartier. Er mogen hierbij 6 personen (inclusief bruidspaar en getuigen) aanwezig zijn. U kunt zelf geen keuze maken voor een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. Voorwaarde is dat één van de partners in de gemeente Losser woont.

Naamgebruik

Na uw huwelijk of geregistreerd partnerschap verandert uw achternaam niet. Wel kunt u de achternaam van uw partner gebruiken. Dit geldt voor beide partners. 

Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand

U kunt kiezen door welke buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand u uw huwelijk wilt laten voltrekken. Hij/zij komt uiterlijk twee weken voor de voltrekking bij u langs om uw persoonlijke wensen te bespreken.

'Eigen' ambtenaar van de burgerlijke stand

U kunt ook een ambtenaar van de burgerlijke stand kiezen uit een andere gemeente. Deze ambtenaar moet in dienst zijn van een gemeente en benoemd en beëdigd zijn als (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand. Als u dit wilt, dan zijn hier extra kosten aan verbonden. Zie tabblad 'kosten'. Gebruik het formulier aanvraag benoeming Babs Losser om dit aan te vragen.

Trouwlocaties

In ’t Lossers Hoes op de eerste etage is een multifunctionele ruimte die voor uw huwelijk of geregistreerd partnerschap is ingericht als trouwlocatie. Wilt u weten hoe de openbare ruimte er uitziet? Komt u dan gerust binnen om deze te bekijken. Een foto volgt binnenkort.

De gemeente Losser heeft de hele gemeente aangewezen als “huis der gemeente”. Dit betekent dat u overal in de gemeente Losser kunt trouwen. Om uw huwelijk of geregistreerd partnerschap op een andere locatie dan het gemeentehuis te laten voltrekken hebben wij van u en de beheerder van de locatie een schriftelijke bevestiging nodig.