Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is er om hulp te bieden zodat u thuis kunt blijven wonen. De Wmo biedt ook hulp als u niet meer zelfstandig kunt deelnemen aan de samenleving. De hulp noemen we ondersteuning of voorziening. Het gaat om:

 • Huishoudelijke ondersteuning (hulp in het huishouden)
 • Individuele ondersteuning
 • Groepsgerichte ondersteuning (dagbesteding)
 • Woonvoorziening (zoals aanpassing badkamer of traplift)
 • Vervoersvoorziening (zoals regiotaxi, scootmobiel of driewielfiets)
 • Rolstoelvoorziening (zoals elektrische rolstoel of kinderrolstoel)

Voor algemene voorzieningen of hulpmiddelen krijgt u geen ondersteuning of voorziening. Dan gaat het bijvoorbeeld om:

 • Boodschappenservice
 • Koffie-inloop
 • Maaltijdvoorziening
 • Elektrische fiets
 • Rollator

Ondersteuning aanvragen

Als u ondersteuning nodig heeft, maakt u een afspraak met het Toegangsteam werk, inkomen, jeugd en zorg (wijz) van de gemeente. We bespreken met u welke hulp u nodig heeft. Als u mantelzorgers heeft, mogen die ook bij dit gesprek zijn. Bij het onderzoek kijken we samen naar uw behoeften en voorkeuren. We bespreken wat u zelf nog kunt. En we bekijken of hulp van andere mensen mogelijk is, zoals familie of buren. Ook kijkt de gemeente of u al andere zorg en ondersteuning krijgt. Bijvoorbeeld vanuit de Zorgverzekeringswet, Wet langdurige zorg, Participatiewet of Jeugdwet. Soms is onafhankelijk medisch advies nodig. Als u dit wilt, kunt u zich laten bijstaan door een onafhankelijke cliëntondersteuner.

Kosten

Hulp vanuit de Wmo is niet gratis. Gemeenten vragen een eigen bijdrage van inwoners (vanaf 18 jaar). Dit kost € 20,60 per maand. Dit is voor iedereen gelijk. Er wordt niet naar inkomen en vermogen gekeken.

Contact

 • E-mail: wijz@losser.nl
 • Bel met 053 - 537 74 00, van maandag tot en met vrijdag tussen 9.30 en 15.30 uur
 • Bezoek het toegangsteam wijz in ’t Lossers Hoes, van maandag tot en met vrijdag tussen 9.30 en 15.30 uur

Meer informatie