Vrijwilligerswerk

In de gemeente Losser gaan dagelijks vrijwilligers op pad om mensen uit hun omgeving te ondersteunen. Vrijwilligersorganisaties spelen daarin een belangrijke rol

In de gemeente Losser gaan dagelijks vrijwilligers op pad om mensen uit hun omgeving te ondersteunen. Het Noaberschap in Twente werkt nog uitstekend. Vrijwilligersorganisaties spelen daarin een belangrijke rol.

Stichting Fundament Losser

Zoekt u een vrijwilliger of wilt u zelf als vrijwilliger aan de slag, dan kunt u terecht bij Stichting Fundament Losser. Deze stichting heeft een vacaturebank voor vrijwilligers.

Vrijwilligersverzekering

De gemeente heeft een verzekering voor vrijwilligers afgesloten bij Centraal Beheer. Zo zijn alle vrijwilligers in Losser verzekerd als er iets mis gaat tijdens het vrijwilligerswerk.

Organisaties

Een aantal organisaties werkt samen in het Vrijwilligersverband welzijn in de gemeente Losser. Zo kunnen ze hun werkzaamheden nog beter op elkaar afstemmen. 

Een overzicht van de organisaties, met een omschrijving van wat ze doen en de contactgegevens.

Bezoekersgroep NH Kerk Losser

Bezoekt mensen die daar behoefte aan hebben. Het gaat vooral om geestelijke ondersteuning.

Bezoekersgroep Verliezen Verwerken RK Kerken Losser

Bezoekt mensen die hun partner hebben verloren.

Contactgroep Alleenstaanden

Brengt alleenstaanden met elkaar in contact via diverse activiteiten voor alle leeftijden.

Humanitas Noordoost Twente

De vrijwilligers van het project Steun bij verliesverwerking bezoeken mensen die daar behoefte aan hebben. Na het verlies van een naaste of na een ander ingrijpend verlies.

Coördinator, 06 - 30 70 12 89

Parochiële bezoekgroep

Bezoekt zieken en ouderen van de eigen parochie.

Protestantse Diaconie

Bezoekt mensen, gericht op materiële hulpverlening.

Steunpunt Informele Zorg

Biedt praktische steun aan de verzorgde, zodat de mantelzorger even tijd voor zichzelf krijgt.

Stichting Mantelzorg Losser De Globe

Wil positie van mantelzorgers verbeteren. Organiseert bijeenkomsten, legt huisbezoeken af en bemiddelt waar nodig bij hulp.

Stichting Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg Leendert Vriel

Biedt steun door het verlenen van aanvullende zorg bij terminale patiënten in de thuissituatie of in het hospice.

Ziekenbezoekgroep RK Kerken Losser

Bezoekt zieken en thuiszittenden die daar behoefte aan hebben van de eigen parochie.

De Zonnebloem

Bezoekt zieken en ouderen en organiseert vakanties, boottochten, enzovoorts.