Maatschappelijke opvang

Opvang als u (tijdelijk) niet thuis kunt wonen

Als u (tijdelijk) niet thuis kunt wonen, zijn er meerdere mogelijkheden.

Dak- en thuislozen

Als u dakloos bent, kunt u terecht bij de maatschappelijke opvang. Humanitas en het Leger des Heils bieden in onze regio tijdelijke opvang aan. U kunt zich daar zelf melden als u dakloos bent. Begeleiders maken samen met u een plan om u te helpen. Doel is dat u daarna weer zelfstandig kunt leven en wonen.

Opvang

Soms kunt u door mishandeling of bedreiging niet meer thuis wonen. Dan kunt u tijdelijk terecht in een opvang. Uw kinderen mogen met u mee.

  • Veilig Thuis Twente is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig Thuis is er voor iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling, of als u hier een vermoeden van heeft. Veilig Thuis Twente bekijkt in elke situatie wat er het beste gedaan kan worden. De hulp die u krijgt is gratis.
  • Stichting Kadera is er voor iedereen waarvan de thuissituatie niet veilig is (vrouwen, mannen en kinderen).