Hulp bij het huishouden

Soms lukt het niet meer om zelf of samen met iemand anders uw huishouden te doen. Dan kunt u mogelijk hulp in het huishouden aanvragen

Veel mensen kunnen zelf hun huishouden doen, of met hulp van bijvoorbeeld familie of buren. Soms lukt het niet meer om zelf of samen met iemand anders uw huishouden te doen. Dan kunt u mogelijk hulp in het huishouden aanvragen. U kunt dit zelf regelen bij een organisatie voor huishoudelijke ondersteuning. Of u kunt een aanvraag indienen via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Voorwaarden

 • U kunt zelf uw huis niet schoonmaken, door bijvoorbeeld ouderdom of een beperking
 • U heeft geen of niet genoeg hulp van bijvoorbeeld uw partner, familie of vrienden
 • U krijgt geen zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)

Hulp in het huishouden aanvragen

Wilt u hulp in het huishouden aanvragen of meer informatie hierover:

 • E-mail: wijz@losser.nl 
 • Bel met 053 - 537 74 00, van maandag tot en met vrijdag tussen 9.30 en 15.30 uur
 • Bezoek het toegangsteam wijz in ’t Lossers Hoes, van maandag tot en met vrijdag tussen 9.30 en 15.30 uur

Wat moet u weten

Een medewerker van de gemeente bespreekt met u uw situatie en de problemen die u ervaart. Samen kijken we naar een oplossing. Het kan zijn dat u gebruik kunt maken van:

 • Algemene voorziening
 • Hulp van familie
 • Particuliere ondersteuning
 • Maatwerkvoorziening

Als u recht heeft op hulp in het huishouden, kunt u kiezen hoe u deze hulp wilt krijgen. Dit kan via:

 • Zorg in natura
 • Persoonsgebonden budget

Zorg in natura

U kunt kiezen uit 1 van de organisaties die een contract hebben met de gemeente. Bij zorg in natura zorgen wij ervoor dat een hulp bij u thuiskomt. U hoeft dan zelf niets te regelen. De hulp neemt alleen de taken over die u zelf niet meer kunt doen.

Persoonsgebonden budget (pgb)

U ontvangt een bedrag via een persoonsgebonden budget via de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Hiermee regelt u zelf hulp in het huishouden. U kiest zelf een organisatie en sluit zelf een contract af met de zorgverlener. Het bedrag voor het persoonsgebonden budget stellen we vooraf vast.

Meer informatie

Verschil tussen persoonsgebonden budget en zorg in natura (Rijksoverheid.nl)

Kosten

Als u hulp in het huishouden krijgt, betaalt u een eigen bijdrage van € 19 per maand. Dit is voor iedereen gelijk. Er wordt niet naar inkomen en vermogen gekeken. Het CAK regelt uw eigen bijdrage.

Zie ook:

Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo)