Individuele inkomenstoeslag

Mogelijk heeft u langer dan 3 jaar een laag inkomen en verbetert dit voorlopig niet. Dan kunt u individuele inkomenstoeslag aanvragen. Dit kan op ieder moment van het jaar, maar maximaal 1 keer per 12 maanden. Kreeg u bijvoorbeeld in november 2023 individuele inkomenstoeslag, dan kunt u niet eerder dan november 2024 een nieuwe aanvraag doen. Achteraf aanvragen kan niet. U krijgt de individuele inkomenstoeslag alleen als u op het moment van aanvragen aan de voorwaarden voldoet.

Voorwaarden

 • U staat ingeschreven in de gemeente Losser
 • U bent 21 jaar of ouder
 • U heeft nog geen AOW
 • U had de afgelopen 3 jaar een inkomen tot 101% van de bijstandsnorm. Ook waren er geen mogelijkheden om uw inkomen aan te vullen
 • U heeft weinig eigen vermogen (zoals spaargeld of waardepapieren)

Bij de beoordeling van uw aanvraag kijken we naar wat u zelf heeft gedaan om uw inkomen te verbeteren. En om mee te doen aan de samenleving. Werkte u niet mee aan een re-integratietraject, dan kan dit reden zijn om uw aanvraag af te wijzen. Dit geldt ook als u te weinig solliciteerde of geen vrijwilligerswerk deed, als u wel hiertoe in staat was.

Aanvragen

Stuur het ingevulde en ondertekende formulier samen met de bijlagen op naar:

 • Gemeente Losser t.a.v. Team Werk en Inkomen, Postbus 90, 7580 AB Losser
 • E-mail: wijz@losser.nl

Wat moet u weten

De bedragen voor individuele inkomenstoeslag zijn in 2024:

 • € 614 voor gehuwden/samenwonenden
 • € 547 voor alleenstaande ouders
 • € 425 voor alleenstaanden

Contact

 • E-mail: wijz@losser.nl
 • Bel 053 - 537 74 00, van maandag tot en met vrijdag tussen 9.30 en 15.30 uur
 • Bezoek het toegangsteam wijz in ’t Lossers Hoes, van maandag tot en met vrijdag tussen 9.30 en 15.30 uur