Hulp bij zoeken naar werk

Als u een uitkering ontvangt, helpt de gemeente u bij het vinden van werk of een opleiding

Als u een uitkering ontvangt, helpt de gemeente u bij het vinden van werk of een opleiding. Als mensen werk hebben, kunnen ze zich meestal zelf redden. Werk helpt erbij dat u:

 • Meer eigenwaarde heeft
 • Zekerder bent voor de toekomst
 • Zelf een inkomen verdient en voor geld minder afhankelijk bent van anderen

Meer informatie

 • Iedereen die een uitkering aanvraagt, wijzen we daarom eerst op de mogelijkheden van werk. Als betaald werk niet direct haalbaar is, zijn er mogelijkheden om ervaring met werk te krijgen.
 • Ook wanneer u geen uitkering heeft, kunnen wij u soms helpen bij het vinden van werk. Als u dat zelf niet lukt.

Het team Werk en inkomen biedt werkzoekenden hulp bij het zoeken naar werk. We doen dit onder andere door:

 • Hulp op maat bij het vinden van werk dat past
 • Hulp bij het zoeken naar banen in Duitsland, in samenwerking met Werkplein Twente
 • Extra hulp voor mensen met een langere afstand tot de arbeidsmarkt
 • Aandacht voor laaggeletterdheid

Contact

Bent u op zoek naar werk, neem dan contact op:

 • E-mail: wijz@losser.nl
 • Bel 053 - 537 74 00, van maandag tot en met vrijdag tussen 9.30 en 15.30 uur (en vraag naar Manon Balk)
 • Bezoek het toegangsteam wijz in ’t Lossers Hoes, van maandag tot en met vrijdag tussen 9.30 en 15.30 uur