Bijzondere bijstand

U kunt bijzondere bijstand aanvragen als u een laag inkomen of een bijstandsuitkering heeft en weinig spaargeld. Bijzondere bijstand is een geldbedrag om extra of hoge kosten te betalen. U kunt geen bijzondere bijstand aanvragen voor medische kosten, omdat u zich hiervoor kunt verzekeren.

Aanvragen

Aanvraagformulier bijzondere bijstand

In de bijlage Toelichting aanvraag bijzondere bijstand staat welke bewijsstukken u moet inleveren. Ook staat erin in welke situaties u ook het Inlichtingenformulier bijzondere bijstand moet invullen en inleveren.

Let op: als de aanvraag niet compleet is, kunnen wij deze niet in behandeling nemen.

Stuur het formulier of de formulieren ingevuld en ondertekend op, samen met de bijlagen:

 • Gemeente Losser t.a.v. Team Werk en Inkomen, Postbus 90, 7580 AB Losser
 • E-mail: wijz@losser.nl

Voorwaarden

 • U woont in de gemeente Losser
 • U bent 18 jaar of ouder
 • U bent Nederlander of u heeft een geldige verblijfsvergunning
 • U heeft niet genoeg inkomen en/of eigen geld om de bijzondere kosten zelf te betalen
 • U kunt aantonen dat de kosten die u moet maken onverwacht en noodzakelijk zijn
 • U kunt de kosten niet vergoed krijgen uit een andere regeling, zoals uw zorgverzekering
 • U heeft kosten door bijzondere of dringende omstandigheden
 • U vraagt bijzondere bijstand aan voordat u de kosten maakt

Let op: kunt u niet bewijzen dat u de kosten moet of moest maken, dan heeft u geen recht op bijzondere bijstand. Ook niet als u de kosten al betaald heeft.

Wat moet u weten

Bijzondere bijstand kunt u aanvragen voor:

 • Inrichting van uw huis of meubels 
 • Eigen bijdrage bewindvoering
 • Rechtsbijstand
 • Woonkosten
 • Kinderopvang, als de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst niet alle kosten dekt

Als u bijzondere bijstand aanvraagt, kijken we naar uw inkomen en naar uw eigen geld. Hoe hoger uw inkomen en vermogen is, hoe minder bijzondere bijstand u kunt aanvragen. Het kan dus zijn dat u een deel van de kosten zelf moet betalen.

Op tijd indienen van de aanvraag

Het is belangrijk dat u een aanvraag bijzondere bijstand op tijd indient. Dat wil zeggen vlak vóór dat u de kosten gaat maken. Of direct nadat u de kosten hebt gemaakt, in ieder geval binnen een maand. Let op: dit is niet de datum van de factuur. Doet u dat niet, dan zal de aanvraag moeten worden afgewezen. De reden is dat we dan niet meer kunnen vaststellen of de kosten noodzakelijk zijn.

Contact

 • E-mail: wijz@losser.nl
 • Bel 053 - 537 74 00, van maandag tot en met vrijdag tussen 9.30 en 15.30 uur
 • Bezoek het toegangsteam wijz in ’t Lossers Hoes, van maandag tot en met vrijdag tussen 9.30 en 15.30 uur