Geboorte doorgeven

Binnen 3 dagen geeft u door dat uw kind geboren is. Dit doet u in de gemeente waar uw kind geboren is.

Hoe geeft u de geboorte door

U kunt een geboorte op verschillende manieren doorgeven:

Geboorte online melden 

Geboorte online melden in Enschede (als uw kind in het ziekenhuis in Enschede geboren is)

Afspraak maken melden geboorte (u meldt de geboorte in ’t Lossers Hoes)

Let op: maak altijd een afspraak als de vader of duomoeder het kind wil erkennen tijdens het doorgeven. Dat kan niet online.

Wat moet u weten

Wanneer moet u de geboorte doorgeven:

Kind geboren op     Geef de geboorte door vóór
Maandag                   Donderdag
Dinsdag                     Vrijdag
Woensdag                 Maandag
Donderdag                Maandag
Vrijdag                       Dinsdag
Zaterdag                    Dinsdag
Zondag                      Woensdag

Als de laatste dag een officiële feestdag is, dan kunt u de geboorte ook de 1e werkdag erna doorgeven. Let op: lukt doorgeven of het maken van een afspraak niet binnen 3 dagen, bel dan 053 - 537 74 44.

Voorwaarden

De geboorte kan doorgegeven worden door: 

  • Vader, duomoeder of moeder van het kind 
  • Iemand die bij de geboorte aanwezig was, zoals een vriend of familielid 
  • Bewoner van het huis waar het kind geboren is 
  • Hoofd van het ziekenhuis of kliniek waar het kind geboren is

Meenemen

Dit neemt u mee bij uw afspraak:

  • Geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsvergunning).
  • Trouwboekje of partnerschapsboekje. We kunnen uw kind in het boekje bijschrijven als u dit wilt.
  • Bewijs van erkenning, als het kind van tevoren is erkend.
  • Bewijs van geboorte (van de arts of verloskundige), als u dat heeft.
  • Verklaring van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting. Dit kan van toepassing zijn als het kind geboren is binnen een huwelijk of geregistreerd partnerschap van 2 vrouwen.

U woont in het buitenland

Dan hebben wij meer documenten nodig. Bel 053 - 537 74 44 of vanuit het buitenland +31 53 537 74 44. Wij nemen samen met u door welke documenten u moet meenemen naar de afspraak. 

Kosten

Het doorgeven van een geboorte is gratis.

Erkenning kind 

Als de ouders niet getrouwd zijn, dan heeft alleen de moeder automatisch ouderlijk gezag. De vader of duomoeder kan het kind erkennen bij de gemeente. Het ouderschap is dan geregistreerd en de vader of duomoeder heeft dan ook ouderlijk gezag. Kind erkennen.

Achternaam kind 

U kunt alleen bij uw 1e kind de achternaam kiezen. Dit is de naam van óf de moeder óf de vader of duomoeder. Alle kinderen die u daarna samen krijgt, hebben automatisch dezelfde achternaam als het 1e kind. Heeft uw kind niet de Nederlandse nationaliteit, neem dan contact op met uw consulaat of ambassade. Aan de keuze voor een achternaam kunnen voorwaarden gelden.

Geboorteakte

Bij het doorgeven van de geboorte van uw kind maakt de gemeente een geboorteakte op. Dit is het bewijs van de geboorte van uw kind. U krijgt een kopie van de akte. Uittreksel burgerlijke stand.

Burgerservicenummer voor uw kind 

De gemeente waar de moeder woont, zorgt dat uw kind een Burgerservicenummer (BSN) krijgt. Binnen 1 tot 2 weken na het doorgeven van de geboorte krijgt u het BSN per post.