Klimaatadaptatie

Het klimaat verandert. Hitte en hoosbuien leiden tot verdroging en wateroverlast. Samen kunnen we hier wat aan doen

De klimaatverandering zorgt ervoor dat er vaker zware regenval is. Ook zijn er steeds vaker warme, droge perioden. Dat heeft gevolgen voor natuur, bodem, woningen, straten en terreinen.

Maatregelen tegen droogte

Droogte kan schadelijk zijn voor mens en natuur:

 • Het grondwaterpeil zakt. Hierdoor kunnen wortels van bomen en planten niet goed meer bij het water.
 • Sloten en plassen vallen droog, waardoor vissen en andere dieren geen leefgebied meer hebben.
 • De temperatuur van het water stijgt. Dit zorgt voor slechtere waterkwaliteit, waardoor bijvoorbeeld blauwalg sneller groeit.

Waterschappen werken samen met gemeenten aan nieuwe manieren om water beter vast te houden en te gebruiken.

Maatregelen tegen overstroming

Extremer weer vergroot de kans op overstromingen en wateroverlast. We willen overlast van zware neerslag zoveel mogelijk vermijden. Maatregelen zijn gericht op opvangen, vasthouden en afvoeren van water:

 • Aanleg of aanwijzen van gebieden waar we overtollig water tijdelijk opvangen
 • Afkoppelen van regenwater
 • Minder verharding op openbare terreinen
 • Meer open water in bebouwde gebieden

Wat kunt u zelf doen

 • Gebruik minder drinkwater in en om het huis. Douche bijvoorbeeld zuiniger of gebruik regenwater voor het sproeien van uw tuin.
 • Zorg dat er minder water in het riool verdwijnt door het afkoppelen van regenwater.
 • Leg een groen dak aan. Groene daken vangen regenwater op en voeren dit langzamer af.
 • Gebruik minder tegels in uw tuin, dan kan regenwater beter in de grond zakken.
 • Gebruik een waterton of leg een vijver aan.

Meer informatie