Duurzame energie

Ook in Losser zijn we bezig met de energietransitie. Dit is de overstap van fossiele energie naar duurzame energie

Ook in Losser zijn we bezig met de energietransitie. Dit is de overstap van fossiele energie naar duurzame energie.

Van: 

  • Aardgas
  • Olie
  • Steenkool

Naar onder andere:

  • Wind
  • Zon
  • Duurzame warmte
  • Biogas

We willen de CO2-uitstoot verminderen en daarmee ook de opwarming van de aarde. Het opwekken van duurzame energie regelen we lokaal. Daarbij werken de 4 gemeenten Losser, Oldenzaal, Dinkelland en Tubbergen samen.

Wind en zon 

We willen uiterlijk in 2050 volledig energieneutraal zijn. Dat betekent dat onze elektriciteit op een duurzame manier opgewekt moet worden. 

Windenergie

In Losser hebben we geen beleid op het gebied van windenergie. De provincie maakt de regels hiervoor. Als iemand plannen heeft voor windmolens in Losser, moet die zich bij de provincie melden. De gemeente helpt inwoners om mee te praten bij dit soort projecten. Ook ondersteunt de gemeente bij initiatieven voor lokaal eigendom.

Prowind ontwikkelt plannen voor het plaatsen van 4 windturbines bij De Lutte:

Zonne-energie

De zon is een schone energiebron die nooit opraakt. U kunt als huiseigenaar zelf de energie van de zon benutten met zonnepanelen of een zonneboiler. Ons Energieloket heeft informatie over subsidies, leveranciers en installateurs.

Zonne-energie kan ook op grotere schaal worden ingezet, bijvoorbeeld met zonnevelden of zonnepanelen op grote daken. Lokale energiecoöperaties en ontwikkelaars kunnen hiervoor een vergunning aanvragen. Die moet voldoen aan het zonneveldenbeleid. Lees Herziening Zonneveldenbeleid NO Twente 2023-2027.

Duurzame warmte en biogas

Warmte wordt nu nog vooral geleverd via aardgas. Dat is geen duurzame vorm van energie. Aardgas willen we in Nederland vervangen door een duurzame vorm van warmte. Maatregelen zijn bijvoorbeeld de aanleg van een warmtenet of gebruik van een warmtepomp. Ook biogas (groengas) is een duurzaam alternatief voor aardgas. Wat we doen in Losser, staat op Aardgasvrij.